Norra finantsmehhanismid

MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus, MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus, MTÜ Vägivallavaba elu kaitseks ning Islandi partnerorganisatsioon Rótin viivad üheskoos ellu projekti “Koolitatud spetsialistid aitavad vähendada perevägivalda Eestis”.
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest (Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra perioodi 2014–2021 finantsmehhanismide programm „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ (Local Development and Poverty Reduction)) ning kestab 18 kuud: 01.02.2021-31.07.2022
Projekti üldeesmärk: Viies Eesti suuremas piirkonnas läbiviidud koolituste abil on esmatasandil perevägivalla ohvriga kokkupuutuvad spetsialistid teadlikud perevägivalla põhjustest, tagajärgedest ja abistamisvõimalustest ning tõhusam koostöö ametkondade vahel on aidanud vähendada perevägivalda Eesti ühiskonnas.
Projektis koostatav koolitusmaterjal käsitleb lähisuhtevägivalda väga laialdaselt ja lisaks põhielementidele on uute teemadena sisse toodud sõltuvusprobleemid, eakate vastane ja kübervägivald, kaugnõustamine ja koostöö mehhanismid.
Spetsialiste koolitatakse lisaks lähisuhtevägivalla spetsiifikale, ka töötama ühiste piirkondlike tiimidena. Selleks, et vältida tugisüsteemide poolset taasohvristamist, on ohvriga kokku puutuvate spetsialistide koostöö kriitilise tähtsusega. See eeldab ka mitteformaalsete lahenduste leidmist ning täiendavate spetsialistide kaasamist.
Projekti avaseminar 02. veebruaril 2021 Tallinna Kunstihoones.

     Varajase vägivalla märkamise mudel     

PNV PP 8m 191x93-01-1

   Projekti lühikokkuvõte  

pnv-kutse

Kutse kogemuslikule teavituskampaaniale „Valgus ja varjud”.

Kunstiterapeut Victoria Scotti (PhD kandidaat) koostöös Pärnu naiste varjupaigaga korraldab 8.juulil 2015 ajavahemikul 12.00-16.00 kogemusliku  kunstiinstallatsiooni  Pärnu Rannapargis (Tammsaare puistee pool), et teavitada Pärnu elanikke ning külalisi ühiskonna ühest valupunktist – lähisuhtevägivallast.

Statistika järgi on iga neljas naine lähisuhtevägivalla ohver. 2014.aastal vajas Pärnu naiste varjupaigas majutust 28 naist ja 14 last. Pärnu naiste varjupaiga eesmärk on alati olnud keeruliste ja ebamugavate teemade käsitlemisel kasutada erinevaid meediume. Kui sõnadest jääb väheseks, võtame appi kunsti.

Victoria  Scotti on kunstiterapeut, kes on tegelenud abivajavate naistega USA-s ja Hispaanias ja oli väga huvitatud sellest, millised võimalused vägivallast väljumiseks on Pärnus naistele loodud.

Teavituskampaania eesmärk on teavitada avalikkust lähisuhte vägivalla olemasolust, edendada empaatiat väärkoheldud naiste suhtes, pakkuda võimalust oma meelsuse avaldamiseks lähisuhtevägivalla vastu, ning julgustada väärkoheldud naisi abi otsima.

Kõigil, kes soovivad üles näidata solidaarsust väärkoheldud naistega ning astudes välja naiste lähisuhtevägivalla vastu, võivad lasta endast siluettportree valmistada ning see kinnitatakse puudele teiste korvale.

Integreeritud kunstiinstallalatsiooni läbiviimisele 8.juulil Pärnu Rannapargis ja toetusele lähisuhtevägivalla teema igakülgse tõstatamisele oodatakse kõiki, kes soovivad näidata oma meelsust  ühiskonnas toimuva suhtes.

Ettevõtmist toetab Norra programm „Kodune ja sooline vägivald”.

Lisainfo:

Margo Orupõld (projektijuht)

tel. 5201737

naistevarjupaik@gmail.com

 ——

MTÜ Pärnu Naiste Varjupaik  projekti „Soolised prillid – märkame lähisuhtevägivalda“

KOGEMUSLIK  TEAVITUSKAMPAANIA „Varjud” Pärnu Rannapargis (Tammsaare puiestee pool) 8.07.2015.a.  ajavahemikul 12.00 – 16.00.

Päevakava

11.00 – 12.00   Kogunemine ja ettevalmistused teavituskampaaniaks.

12.00                Päeva avamine, lähisuhtevägivalla teema integreeritud kajastamine läbi kogemusliku kunsti publiku osalemisel.

Meediaga, kohalike elanikega ja Pärnu külalistega suhtlemine, teavitus.

Lastele ja täiskasvanutele tegevused sõlmede ehk probleemide lahti harutamisega.

Võimalus valmistada oma siluett ja paigutada avalikku ruumi.

Kogemuslikus teavituskampaanias osalevad lähisuhtevägivalla ohvrid (tugigrupi liikmed, varjupaigas viibinud naised, jne.), vabatahtlikud, toetajad, võrgustiku liikmed.

16.00     Päeva lõpetamine, kokkuvõtted päevast, tagasiside.

18.00   Pargi koristamine

Kampaaniat viib läbi ja juhendab kunstiterapeut Victoria Scott,i MPS, PhD kandidaat.

Info:  Margo Orupõld  tel. 5201737,   

MTÜ Pärnu Naiste Varjupaik                 

Lühidalt projektist:

Projektiga „Soolised prillid – märkame lähisuhtevägivalda“ keskendume ennetamise tasandile, kus Pärnu naiste varjupaik pakub jätkuvalt turvakodu ja tugigrupi teenust, tema tugisüsteem laieneb ja saab oskuse lähisuhtevägivalla märkamise selle varases staadiumis. Projekti lõpuks valmib lähisuhtevägivalla varajase märkamise mudel, mida saavad kasutada ka teised naiste varjupaigateenust pakkuvad vabaühendused.

Projekti partneriteks on Pärnu Maavalitsus ja Tartu Naiste Tugi- ja Teabekeskus.

Projekti rahastab  Norra finantsmehhanismi 2009-2014 rahastatav programm „Kodune ja sooline vägivald“

———————————————

Iga inimene on enda ja oma saatuse peremees, laste saatus sõltub aga neid ümbritsevate inimeste armulikkusest.”

Ümarlaud „Märka lähisuhtevägivalda!”

Koht Pärnu Noorte Vabaajakeskus, Noorte väljak 2

Aeg 5.juuni 2015.a. kell 11.00

Päevakava:

10.30 Registreerimine, tervituskohv

11.00 Mõttekoja avamine – Astrid Hindriks, mtü Pärnu Naiste Varjupaiga nõukoja liige

Sissejuhatus teemale – Margo Orupõld, projektijuht

11.20 Margit Sarv – Õiguskantsleri laste õiguste osakonna vanemnõunik

11.50 Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna esindaja

12.10 Katti Aumeister– Laste vaimse tervise keskus

12.20 Reelika Ruubel– Pärnu Ohvriabi

12.35 Raamatu „Lugu väikesest tammepuust, vihast ja varesest” tutvustus. Raamat räägib sellest, kuidas rääkida lapsega koduseinte vahel toimuvast vägivallast. Raamatu valmimist on toetatud Norra toetusprogrammist „Kodune ja sooline vägivald“ .

12.45 Virgutuspaus

13.10 Arutelu. Läbiv teema „Sõnad, millega lapse südant mürgitatakse, olgu pahatahtlikkusest või rumalusest, sööbivad tema mällu ja hakkavad varem või hiljem tema hinge kõrvetama“ /C.R.Zafón/

14.40 Kokkuvõte ümarlauast – Margo Orupõld

Kava koostas:

Astrid Hindriks, MTÜ Pärnu Naiste Varjupaik, nõukoja liige

Info tel. 5201737 – Margo Orupõld MTÜ Pärnu Naiste Varjupaik, juhatuse liige

Ümarlaua eesmärk on märgata soopõhist lähisuhtevägivalda ning leida võimalusi ohvrite tugisüsteemi suunamiseks, et saada reaalset abi iseseisva eluga toimetulekuks. Erinevate institutsioonide koostöö aitab oluliselt mõista soopõhise lähisuhtevägivalla ohvri probleeme ja leida lahendusi, kuidas neid kõige ökonoomsemalt lahendada. Rohujuurel tasandil tegustemine ei aita otsustajatel näha tervikpilti olukorrast. Koostöö ja asjadest ühte moodi arusaamine on parim viis ühiskonnas teravate probleemide lahendamiseks.

_____________________________________________________________

15.märtsil 2015 toimub muusikateraapia töötuba.

20.veebruaril 2015 toimub filmiteraapia ja nukufilmi töötuba.

7.veebruaril 2015 algusega kell 11.00 toimub koolitus huvilistele ja vabatahtlikele Terviseparadiisi 8.korruse seminariruumis. Täpsem info lähipäevil.

Loovliikumise tunnid toimuvad 11-l ja 18-l jaanuaril ning 15-l veebruaril kell 12.00 Inna Sulg Esinemiskunsti Koolis, Rüütli13, Pärnus.

Loovkulinaaria töötuba toimub 25.jaanuaril, kell 14.30 Pohlatare koduköögis, Tammistes. Kavas lisaks küpsetamistele unistuste kaardi tegemine.

MTÜ Pärnu Naiste Varjupaik  projekti „Soolised prillid – märkame lähisuhtevägivalda“ 

Käeline loovtegevus Seljaku käsitööspaa Pärnumaal  28.12.2014.a.

 

Päevakava

12.00                  Kogunemine Pärnus ja sõit Seljakutallu

12.40 –  13.00    Päeva sissejuhatus

13.00 – 13.15    Projekti ja Norra finantsmehhanismi tutvustus

13.15 –  14.00    Tegevused lumises metsas 

14.00 –  15.00    Loovtegevus ja tagasiside

15.00 – 15.30    Energiapaus

15.30 – 16.30    Loovtegevus ja tagasiside

16.30 – 17.00    Kokkuvõtted päevast

 

Lisainfo: https://www.facebook.com/SeljakuTaluKasitookamber?fref=ts

……………………………………………………………………..

18.11.2014 on meil võimalus projekti esmase avaseminari läbiviimiseks kohalikele võtmeisikutele.

Meil suur rõõm teatada, et  Norra toetustest 2009-2014 rahastatava programmi „Kodune ja sooline vägivald“ väiketoetusskeemi avatud vooru  esitatud projektitaotlus “Soolised prillid – märkame lähisuhtevägivalda” on sotsiaalministri 7. novembri 2014. a käskkirja nr 193 alusel rahuldatud.

Toetuse summaks on 20 470 eurot.

Projektiga „Soolised prillid – märkame lähisuhtevägivalda“ keskendume ennetamise tasandile, kus Pärnu naiste varjupaik pakub jätkuvalt turvakodu ja tugigrupi teenust, tema tugisüsteem laieneb ja saab oskuse lähisuhtevägivalla märkamise selle varases staadiumis. Projekti lõpuks valmib lähisuhtevägivalla varajase märkamise mudel  mida saavad kasutada ka teised naiste varjupaigateenust pakkuvad vabaühendused.

Summary of the project “Gender Glasses – notice the domestic violence”
NGO Pärnu Woman’s Shelter opened its door on November 2nd, 2009. The shelter operates according to the approved developement plan. The running of the organization is supported by the Council that consists the representatives of various NGOs connected to the sphere.
During the five years of experience with the shelter we have concluded that the victims of the domestic violence need support also after leaving the shelter.
The project “Gender Glasses – notice the domestic violence” focuses on the prevention phase to strenghten the supporting system for the Pärnu Woman’s Shelter to distinguish the women in need for a support in an early stage. The outcome of the project will be a model, which can be later used also by other NGOs offering women shelter services.
The project will improve the speed and spectrum of how the domestic violence is noticed and distinuished in order to offer support for the women and children faster and more efficiently than before. Also the victims will be supported and guided in the post-shelter process in order to get them the help needed for managing an independent life.
The goal of the support group is to help to strenghten the confidence of the women, who have been the victims of domestic violence, also the support of mother-children relationship and social capabilities in an independent life.
In our project we will use new methods to achieve all that. For example drama and nature camps, art and nature therapies where both mothers and children can work together. The support system of the shelter will get a training to improve the noticing of domestic violence.
Our partner, the Pärnu County Council has strong partnership with Norweigian Buskerud county and one of the topics for co-operation is to improve the domestic violence problem in the region. Throughout the years there have been trainings and events organized together with Buskerud county.