Teenused Eestis

Politsei
Tel: 110

Hädaabi
Tel: 112

Eluliin
Tel: 655 8088 (eesti keel, kell 19.00 – 07.00);
Tel: 655 5688 (vene keel, kell 19.00 – 07.00)

HIV/AIDSi tasuta anonüümne tugitelefon
Tel: 1707  (kell 9.00 – 20.00)

TUGITELEFON 1492   on 24 tundi töötav üleriigiline lühinumber füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset vägivalda kogenud naistele, kes:

 • tunnevad, et tahavad oma probleemist rääkida
 • soovivad leida olukorrast väljapääsu
 • vajavad tuge oma murele lahenduste otsimisel
 • otsivad kaitset vägivalla eest, kuid ei tea kuhu ja kelle poole pöörduda
 • tahavad analüüsida võimalikke variante oma  vägivaldse lähisuhte lõpetamiseks
 • on valikute ees, kuidas korraldada enda ja oma laste elu pärast lahutust
 • on langenud vägistamise ohvriks

Naiste tugitelefoni töötajad:

 • pakuvad emotsionaalset tuge
 • jagavad informatsiooni abi saamise võimaluste kohta üle Eesti
 • annavad vägivallaohvritele asjaajamisjuhiseid suhtlemisel riigi, kohaliku omavalitsuse ning teiste vajalikke teenuseid osutavate asutustega
 • annavad nõu asjassepuutuva seadusandluse kohta

Helistamine kõikidest võrkudest tasuta.

Ohvriabi töötajate kontaktandmed:

Pärnu maakond
Pärnu, Pikk 18
Reelika Ruubel 445 1145
e-post: parnu.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee
Saare maakond
Kuressaare, Transvaali 58
Katrin Paukson 455 5864
e-post: saare.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Ohvriabi on tasuta avalik sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on säilitada või parandada ohvri toimetulekuvõimet

Ohvriabitöötajad pakuvad emotsionaalset tuge ja jagavad informatsiooni abi saamise võimaluste kohta. Samuti juhendavad ja abistavad suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning teiste ohvrile vajalikke teenuseid osutavate asutustega

Õigus pöörduda ohvriabisse on kõigil inimestel, kes on langenud hooletuse või halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks. Igal inimesel, kellele on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju, on võimalik saada nõustamist sõltumata sellest, kas kahju tekitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on algatatud kriminaalmenetlus

Pöördu ohvriabitöötaja poole, kui tahad oma probleemist rääkida, tunned, et vajad tuge oma murede lahendamiseks või soovid leida oma olukorrast väljapääsu

Riik hüvitab süüteo ohvritele ja nende pereliikmetele vajaduse korral psühholoogilise abi kulutused

Klientide vastuvõtt: E 9.00-12.00 ja 13.00-18.00
K, R 9.00-12.00 ja 13.00-16.00

PÕHJA PIIRKOND

Harju maakond

Maardu, Karjääri 11
Anne Jegorova  600 6204
e-post: harju.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Tallinna linn

Tallinna büroo, Pronksi 12
Evelin Müürel 664 0172
e-post: tallinn.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

una Politseiosakond, Rahumäe tee 6
Irina Tšalei 655 5626
Anne Mehide-Valtin 655 5068
e-post: tallinn.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Kesklinna Politseiosakond, Kolde pst 65
Eve Palo 641 0017
e-post: tallinn.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Ida Politseiosakond, Pinna 4
Riina Laane 600 9059
e-post: tallinn.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Põhja piirkond Tallinna linn
Tallinna büroo, Tallinna klienditeenindus, Pronksi 12
Zoja Öövel 664 0196
(inimkaubanduse juhtumitega tegelev
peaspetsialist)
e-post: tallinn.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

LÕUNA PIIRKOND

Tartu maakond

Tartu, Riia 132
Katti Kask 730 3069
e-post: tartu.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Tartu, Riia 179A
Jaanus Mäe 730 3067
e-post: tartu.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Jõgeva maakond

Jõgeva, Ristiku 3
Rita Kaasik 776 2745
e-post: jogeva.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Viljandi maakond

Viljandi, Pargi 1
Maiju Mumm 434 0343
Evelin Türk 434 0343
e-post: viljandi.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Valga maakond

Valga, Kesk 12
Laida Avtomonov 767 1981
e-post: valga.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Võru maakond

Võru, Jüri 19a
Ülle Jaason 786 4640
e-post: voru.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Põlva maakond

Põlva, Johannes Käisi 2
Anne Klaar 799 5071
e-post: polva.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

LÄÄNE PIIRKOND

Hiiu maakond

Kärdla, Põllu 17
Kirsti Pihlamägi 463 6116
e-post: hiiu.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Saare maakond

Kuressaare, Transvaali 58
Katrin Paukson 455 5864
e-post: saare.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Pärnu maakond

Pärnu, Pikk 18
Kaisa Üprus-Tali 444 0716
Reelika Ruubel 445 1145
e-post: parnu.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Rapla maakond

Rapla, Savi 2
Ruti Heinpõld 489 0455
e-post: rapla.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Järva maakond

Paide, Tallinna 12
Piret Vaher 387 8699
e-post: jarva.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Lääne maakond

Haapsalu, Lossi plats 4
Laura Paadik 474 1151
e-post: laane.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

IDA PIIRKOND

Lääne-Viru maakond

Rakvere, Tallinna 30
Monika Martin 327 8384
e-post: lviru.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Ida-Viru maakond

Narva, Malmi 5a
Anastassia Belova 357 9028
Inna Bahlinova 357 9022
e-post: iviru.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Kohtla-Järve, Pärna 24
Külli Veidemann (Maria Vedinova asendaja) 339 5712
e-post: iviru.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Jõhvi, Keskväljak 1
Evi Järvepera 337 0778
e-post: iviru.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee