CAP-programm

CAP (Child Assault Prevention) on rahvusvaheline laste väärkohtlemise ennetamise programm, mille eesmärk on vähendada laste haavatavust sõnaliste, füüsiliste, emotsionaalsete ja seksuaalsete rünnakute puhul.

Programmi raames viiakse läbi õpikodasid:

1) 6-12-aastastele lastele, kus rollimängu meetodil antakse lastele infot nende õigustest, õpetatakse ohtlikke situatsioone ära tundma ning nendega toime tulema. CAP õpetab lastele ka enesekaitsetehnikat, oskust ohusituatsioonis “õigesti karjuda” ning julgustab abi küsima. Pärast õpikoda on lastel võimalik individuaalselt rääkida CAP`I töötajale oma muredest ja kogemustest.

2) lapsevanematele, kus käsitletakse lapse väärkohtlemist ja selle sümptomeid, väärkohtlemisega seotud levinumad müüte, kriisis lapse abistamist.

3) koolipersonalile,  kus käsitletakse lapse väärkohtlemist ja väärkoheldud lapse äratundmist, väärkoheldud lapse abistamist, seadused, õigused, vastutus, võrgustikutöö.

“Igal lapsel on õigus olla kaitstud, tugev ja vaba!”
CAP-koolitajad:  Margo Orupõld (tunnistus T9377)

Urve Vesik (tunnistus T9382)

Katrin Klaebo (tunnistus T9371)