KÜSK

2018 – 2019.aasta “Disain loob eelise”

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital rahastab perioodil 01.04.2018 – 30.04.2019 meie projekti „Disain loob eelise“ 8512.60 euroga.
Projekti eesmärk on ühenduse meeskonna poolt teadlikult disainitud ning juhitud teenus, mis aitab kaasa ühingu tegevusvõimekuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse põhikirjalised eesmärgid.

Teenuse disainimisel oleme ühendanud teadmised ja oskused erinevatest ühingu tööprotsesside juhtimisest. Oleme saavutanud selle, et suudame sihtgrupile st. lähisuhtevägivalla ohvritele pakkuda eristuvat, veelgi mugavamat, ootusi ületatavat ja just nende vajadustele vastavat teenust.
Läbiviidud koolitused ja töötoad aitavad ühingul saavutada eesmärgipärane arenguhüpe ning oskuse võrrelda saavutatud arenguid.

2013 Annetuste kogumise rakenduskava

2016 Kommunikatsioonistrateegia

2015 Ajas arenev Pärnu naiste varjupaik   

Viisime edukalt perioodil 01.05.2015 kuni 31.08.2016 ellu projekti „Ajas arenev MTÜ Pärnu Naiste Varjupaik“, mida rahastas Kodanikuühiskonna Sihtasutus. Projekti planeerituid tegevusi (koolitusi, infomaterjalid) ületasime nagu meile ikka kombeks. Ühendus sai rikkamaks koostatud kommunikatsioonistrateegia ning selle rakendamiseks kuuluva tööplaani aastani 2020 võrra. Meie visuaalne identiteet sai uuendatud ning rikastasime ja laiendasime oma turundusmaterjale. Täname kõiki projektis osalenud koolitajaid, nõustajaid, eksperti, koostööpartnereid, rahastajat ja osalejaid.

Külastage kindlasti meie FB (Pärnu naiste tugikeskus) ja kodulehte www.naistevarjupaik.ee

Projekti esimesel tegevusperioodil viidi läbi avaseminar, lahenduste loomise töötuba, 4 koolitust ja avalikust kaasatud teemapäev „Kui nähtav on nähtav”.

Uskumatult aus ja kriitikavaba, kuid kitsaskohti vaagiv koostöö sai alguse juba avaseminarist ning jätkus strateegia koostamise perioodil. Inspireeriv ja meeskonnatööd tundvad inimesed andsid kogemustega edasi oma oskusi. Saime aru, et oleme enda vastu väga nõudlikud ning arengule suunatud. Saavutasime rikkalikult mahukaid töölehti, mõtteid, ettepanekuid millega edasi töötada.

Andsime võimaluse koostööpartneritele meie tegevuse vajalikkust ja tegelikku taset hinnata. Jagasime omavahel parimaid praktikaid. Saavutasime hea koostöö tulevikuks ning tõdesime, kui tähtis on osata oma sõnumit kommunikeerida nii, et see kõiki kõnetab. Olulised tegevused said eesmärgistatud.

Kommunikatsioonistrateegia koolituse ja koostamise käigus jõudsime analüüsida ühenduses toimivaid ning mittetoimivaid juhtimisprotsesse. Juhtimine on igasuguse tegevuse või protsessi osa. Oleme ümbersõnastanud ühenduse visiooni ja missiooni, eesmärgid ning eetikakoodeksi.

Keskendusime tõesti projektis toodud arenguvajadusele. Koolitused ja töötoad venisid planeeritust pikemaks, mitte jutuajamise vaid mõnusa töömeeleolu tõttu.

IMG_2130 IMG_2122 IMG_2108