Meie tegemised

…Kommunikatsioonistrateegia 2016

Teenused lähisuhtevägivallast väljumisel:

Pärnu Naiste Varjupaik (alates 2016 Pärnu Naiste Tugikeskus)  on Eesti Naiste Varjupaikade Liidu koostööpartner projektis Developing services for victims of domestic violence, strengthening co-operation between different institutions and raising awareness among victims and the general public, mida viiakse ellu Norra finantsmehhanismi 2009-2014 programmi „Kodune ja sooline vägivald“ toetusel.

Tänu projektile on meie klientidele aastatel 2013-2015 tagatud kuus  kokku vähemalt 13 tundi tasuta psühholoogilist nõustamist/ psühhoteraapiat ja 12 tundi juriidilist nõustamist.

Projekti toetusel valmis meie koduleht.

Meie töötajad saavad projekti raames regulaarset supervisiooni ja neil on võimalik osaleda  vähemalt kaks korda aastas toimuvatel koolitustel ja muudel projekti üritustel.

MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus (endine mtü Pärnu Naiste Varjupaik) on asutatud 01.mail 2009.a.

Tugikeskus pakub:

  • ·       turvalist pelgupaika pärast vägivallajuhtumit või vägivallaohu korral;
  • ·       võimalust rahuneda, välja puhata;
  • ·       abi ametiasutustega (nt politsei, sotsiaalamet) suhtlemisel;
  • ·       informatsiooni probleemi juriidiliste külgede kohta (nt kohus, lahutus, lastekaitse);
  • ·       tuge nn. uue elu alustamisel;
  • ·       võimalust alati tugikeskuse poole tagasi pöörduda, et koos arutleda järgmisi samme;

Hättasattunud naine võib helistada ööpäev ringi varjupaiga abitelefonile  5398 1620 ja 5365 0260.

Varjupaikade teenus ei ole teenus nagu iga teine.

Peab olema tagatud VALMISOLEKU TEENUS:  kindel koht, kuhu saab igal hetkel varjule tulla. Olulised on sisustatud ja soe ruum, telefon, koolitatud abi jne.

Visioon

Meie visioon on olla laiapõhjalist ja parimat teenust pakkuv naiste tugikeskus.

Missioon

PNT on lähisuhtevägivalla all kannatava naise turvalise keskkonna kujundaja, austades naise iseseisvat otsustamise õigust.

Väärtused

Järjepidevus, usaldusväärsus, pädevus, pühendumus, läbipaistvus, ettevõtlikkus, loovus

Mtü Pärnu Naiste Tugikeskus on ellu kutsutud  lähisuhte vägivalla all kannatavate  naiste abistamiseks vägivalla ringist  välja astumiseks ja vägivallatu elu alustamiseks , kus austatakse naise iseseisva otsustamise õigust, turvatunnet  ja majanduslikku sõltumatust.
Pärnu varjupaik on Eestis üheksas. Euroopa riikide näidete varal on selge, et olgu sotsiaalsüsteem kui tahes hea, varjupaikadel jätkub tööd alati, sest naised vajavad abi ja nõustamist.
21.12.2011.aastas avasime nõustamiskeskuse aadressil Kuninga 34-57.

2016.aastal laiendasime oma tegevust Saaremaale.

Mittetulundusühingu juhatusse kuuluvad Margo Orupõld ja Urve Vesik.