Riigihange

MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskuse  tegevusi perioodil 01.01.2017- 31.12.2018 rahastatakse riigieelarvest vastavalt hanke lepingule  42000 eurot ulatuses teenuse osutamiseks Pärnumaal ning summas 27200 eurot teenuse osutamiseks Saaremaal.

MTÜ Pärnu Naiste Varjupaiga tegevusi perioodil 01.01.2016- 31.12.2016 rahastakse riigieelarvest vastavalt Eraldise kasutamise lepingule  mahus 50000 eurot.

MTÜ Pärnu Naiste Varjupaiga tegevusi perioodil 01.01.2015- 31.12.2015 rahastakse riigieelarvest vastavalt Eraldise kasutamise lepingule nr. 3-4/ 6648 mahus 37000 eurot.

MTÜ Pärnu Naiste Varjupaiga tegevusi perioodil 01.01.2014- 31.12.2014 rahastakse riigieelarvest vastavalt Eraldise kasutamise lepingule nr. 3-4/6072 mahus 37753 eurot.