Tugigrupi teenus

Lisaks igapäevasele nõustamisele pakume varjupaigas viibijatele ja varjupaigast väljunutele või ainult nõustamisteenust vajajatele tugigrupi teenust.

Tugigrupp koguneb juba teist aastat kindlalt  iga kuu teisel teisipäeval  ning  vastavalt naiste vajadusele kokkuleppeliselt tihedamini. Tugigrupi vajadus kasvas välja naiste vajadusest, sest varjupaigast väljumisega  ohvri probleemid alati ei lõppe vaid võimenduvad. Laste hooldusõigused, vara jagamised ja vägivallatseja süstemaatiline naise elu keeruliseks korraldamine on probleemid millega naine puutub kokku veel pikka aega peale vägivaldse suhte lõpetamist. Pärnus käib koos 2 ja Vändras 1 tugigrupp.

Tugigrupis osalemine on tasuta. Grupp toimib suletud grupi meetodil.

Tugigrupi teenus  sisaldab järgmist:

  • osalemine ohvritest koosnevas tugigrupis, mis koguneb vähemalt kord kuus (Pärnu, Vändra);
  • lähisuhtevägivalda puudutavate ja manipuleeriva käitumise psühholoogiliste teemade teooriaga tutvumine, ülesannetes ja harjutustes osalemine;
  • enesekindluse ja toimetuleku oskuste kasvatamine;
  • enda väljendamise ja erinevate oskuste omandamine;
  • erinevate meetodite (individuaalsed, grupilised, loovad teraapiad jne.) kasutamist;
  • grupi tugi ja turvalisus ning grupijuhi poolne tugi ja abi.