Kogemusnõustamine

Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset-sotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.

Kogemusnõustajad on saanud  Arengukeskuses Avitus 317 tunnise kogemusnõustamise baaskoolituse ja väljaõppe kursuse ning kuuluvad meie meeskonda.

Kogemusnõustamine on suunatud kriisis või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevatele inimestele ja nende lähedastele, kes vajavad:

  • esmast kriisiabi;
  • jõustamist;
  • sotsiaalset tuge;
  • kogemuslikke teadmisi ja informatsiooni, sh kättesaadavas vormis vastavalt sihtgrupi erivajadustele;
  • teadmist ja kogemust, et nad ei ole maailmas oma murega/ omapäraga üksi;
  • võimalust saada lootust ja õppida sarnase kogemusega inimestelt.

Teenust osutatakse nii individuaalselt kui ka grupis, kasutades aktiivse kuulamise ja/või nõustamise meetodeid.

Kogemusnõustaja Haini Ilonen (tunnistus nr 1612 J) 

Kogemusnõustaja Ene Veersalu (tunnistus nr.1648 J)